Terms & Conditions

Lion Ranks

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Door gebruik te maken van onze website en diensten, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u de website en diensten alleen te gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.2 U stemt ermee in dat u onze website en diensten alleen voor legale doeleinden zult gebruiken en zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

1.3 U gaat ermee akkoord geen schadelijke codes, virussen, malware of andere destructieve technologieën te verspreiden bij het gebruik van onze website en diensten.

2. Intellectueel eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en logo’s, zijn eigendom van Lion Ranks Marketing Agency of de respectievelijke eigenaren.

2.2 U mag de inhoud van onze website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Lion Ranks Marketing Agency streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie op de website te verstrekken. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor fouten, omissies of onjuistheden in de verstrekte informatie.

3.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om de website en diensten op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Privacy

4.1 Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met de verzameling, verwerking en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid.

5. Links naar externe websites

5.1 Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.

6. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

6.1 We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht na plaatsing van de bijgewerkte versie op onze website. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.